top of page
Knölvalar
Knölvalar

VALAR OCH DELFINER

Vetenskap och lärande

Har du sett en val?

Läs mer om hur du rapporterar här
 

Spinner delfiner
Image by Lachlan Gowen
Whale Pod
Image by Bertrand Borie
Image by Rod Long
Image by TJ Fitzsimmons

Arbete med marina däggdjur i Sverige

Naturhistoriska riksmuseet
- Utför undersökning och provtagning av avlidna tumlare.

Kustlaboratoriet! (SLU)
- Arbetar bland annat med interaktion mellan fiskeredskap och marina däggdjur.

 

Seal populations dynamics 
- Projektgrupp på Göteborgs universitet som arbetar med dynamiken hos sälpopulationer.

 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

- SVA ansvarar för sjukdomsövervakning och kartläggning av dödsorsaker hos marina däggdjur i Sverige.

Blått vatten

"Knowing is the key to caring, and with caring there is hope that people will be motivated to take positive actions."

Sylvia Earle

bottom of page