top of page

Har du sett en val i Sverige?

Image by Lachlan Gowen

Rapportering

Om du har påträffat en död tumlare eller säl? 
Rapportera på följande sida
Observationer av marina däggdjur (nrm.se)

Har du påträffat en död val (undantag tumlare)?

Kontakta Statensveterinär medicinska anstalt (SVA)
018-67 40 00
 vilt@sva.se

Är du osäker på vilken val du sett? 

Göteborgs universitet har utvecklat en artnyckel för valar i svenska vatten 
Valar.se - En sajt om valar i svenska vatten

Image by Cole Keister
bottom of page