top of page

Filmer/Dokumentärer

The Cove (2009)

Black fish (2013)

 

Valarnas själ (SVTplay)
Secrets of the whales (Disney+)

 

Image by Michael Henry
Image by Brian Kelly

Arbete med marina däggdjur i Sverige?

Naturhistoriska riksmuseet
- Utför undersökning och provtagning av avlidna tumlare

Välkommen till Kustlaboratoriet! | Externwebben (slu.se)
- Arbetar bland annat med interaktion mellan fiskeredskap och marina däggdjur.

 

Seal populations dynamics (google.com)
- Projektgrupp på Göteborgs universitet som arbetar med dynamiken hos sälpopulationer.

 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

- SVA ansvarar för sjukdomsövervakning och kartläggning av dödsorsaker hos marina däggdjur i Sverige.

bottom of page